Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5647. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2011, stran 16640.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07) 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09) in člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je župan Občine Razkrižje sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2011
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Razkrižje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 oziroma do sprejetja poračuna Občine Razkrižje za leto 2011.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2010.
Za izvrševanje začasnega financiranja se uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2010.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzamejo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZFJ.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011.
Št. 410-0062/2010-13
Šafarsko, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost