Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5635. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo, stran 16625.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US), 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) in 70. člena Poslovnika Občine Naklo (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Naklo na 2. redni seji dne 14. 12. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Naklo
1. člen
V 52. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 99/07) – v nadaljevanju: poslovnika – se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Potek seje sveta se snema zvočno, lahko pa tudi slikovno.«
Dosedanji prvi, drugi, tretji, četrti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
2. člen
V 52. členu poslovnika se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Nejavni del seje se slikovno ne snema.«
3. člen
Ta sprememba in dopolnitev poslovnika začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2010
Naklo, dne 14. decembra 2010
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost