Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5622. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2011, stran 16612.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 3. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel
L E T N I N A Č R T
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2011
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v tabeli, in sicer prodaje ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2011.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali odkupovala po cenitvi pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo
Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) (uredba) in Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi zemljišč:
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2011 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2011.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2011 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-9/2010
Dragomer, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost