Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5618. Odlok o spremembi območja naselij Globočice, Orehovec in Dolšce, stran 16600.

Na podlagi 17. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) ter 16. in 106. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 3. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi območja naselij Globočice, Orehovec in Dolšce
1. člen
S tem odlokom se spremeni območje naselja Globočice, naselja Orehovec in naselja Dolšce.
2. člen
Območja naselij se spremenijo tako, da se del naselja Orehovec, ki obsega parc. št. 615 in 610/1, obe k.o. Orehovec, odcepi in priključi k naselju Globočice pri Kostanjevici.
Ravno tako se območja naselij spremenijo tako, da se del naselja Dolšce, ki obsega parc. št. 108.S, 161.S, 224.S, 237.S, 245.S, 558/1, 558/2, 559/1, 559/2, 560, 563/2, 563/4, 563/8, 563/11, 564/1, 564/2 in 564/3, vse k.o. Oštrc, odcepi in priključi k naselju Orehovec.
3. člen
Spremembo območja evidentira GURS, Območna geodetska uprava Sevnica, Geodetska pisarna v Krškem. Novo nastala meja območja je razvidna v grafičnem prikazu registra prostorskih enot v merilu 1:1500, ki predstavlja sestavni del tega odloka. Meje katastrskih občin ostajajo nespremenjene.
4. člen
Geodetska uprava mora najpozneje v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka evidentirati spremembo podatka o območjih naselij v registru prostorskih enot.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-7/2010
Kostanjevica na Krki, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost