Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5608. Dopolnitev Statuta Občine Gorje, stran 16587.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 27/08 – Odločba US, 76/08, 79/09 in 51/10), je Občinski svet Občine Gorje na 3. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejel
D O P O L N I T E V S T A T U T A
Občine Gorje
1. člen
V Statutu Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) se drugi odstavek 30. člena dopolni z novo alinejo, ki se glasi:
»– sprejema sklepe o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega programa in o tem seznani občinski svet na prvi naslednji seji,«
2. člen
Ta dopolnitev statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-12/2010-5
Gorje, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost