Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5602. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Cankova, stran 16584.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) in 34. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je župan Občine Cankova dne 22. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupanje Občine Cankova
1. člen
Za podžupanjo Občine Cankova se imenuje Angela Vratuša, Krašči 25, 9261 Cankova.
2. člen
Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala nepoklicno.
3. člen
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.
4. člen
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere jo župan pooblasti.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 032-02/2010
Cankova, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost