Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5601. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova, stran 16583.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 72/05 in 100/05), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 3. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova
1.
Določi se nova ekonomska cena dnevnega programa vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtec pri OŠ Cankova, izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), in s 1. 1. 2011 znaša 392,84 EUR na otroka mesečno.
2.
Glede na razmere in položaj pri izvajanju dnevnih programov v vrtcu pri OŠ Cankova se upošteva najvišji normativ v oddelkih, ki znaša skupaj 66 otrok.
3.
V enotah vrtca javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v vrtcu pri OŠ Cankova se lahko, v skladu z veljavnimi normativi, število otrok v oddelkih poveča za največ dva otroka.
4.
Ob začetku veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov vzgojno varstvenih storitev, št. 600-12/2010, z dne 22. 11. 2010.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 600-11/2010
Cankova, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost