Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5592. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica, stran 16576.

Na podlagi drugega odstavka 32. Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-14/2010-20/ZP-44 z dne 9. 12. 2010, družba PLINSTAL, d.d. Jesenice, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica
1. člen
S tem aktom se določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Žirovnica, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba PLINSTAL, d.d. Jesenice.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,3861 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+------+-----------+--------------------------------------+----------+
|   | Odjemna |       Fiksni del       |Variabilni|
|   | skupina |                   |  del  |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena|  Pavšal | Cena |   Cena    |  Cena  |
|   |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti  | porabe |
|   | (Sm3/leto)|      |(EUR/kW)|  ((EUR/    | (EUR/Sm3)|
|   |      |      |    |(Sm3/dan)) /leto)|     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK1)|  0–200  |  4,6000 |    |         | 0,1260 |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK2)| 201–500 |  4,6000 |    |         | 0,1260 |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK3)| 501–1.500 |  6,0800 |    |         | 0,1260 |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK4)|1.501–2.500|  6,0800 |    |         | 0,1260 |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK5)|2.501–4.500|  6,0800 |    |         | 0,1260 |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK6)|  4.501– |  0,0000 | 0,1840 |         | 0,1200 |
|   |  10.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK7)| 10.001– |  0,0000 | 0,1840 |         | 0,1200 |
|   |  30.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK8)| 30.001– |  0,0000 | 0,1840 |         | 0,1200 |
|   |  70.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK9)| 70.001– |  0,0000 | 0,1840 |  0,0000    | 0,1200 |
|   | 100.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C   | 100.001– |      |    |  0,6086    | 0,0568 |
|(DK10)| 200.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C   | 200.001– |      |    |  0,6086    | 0,0568 |
|(DK11)| 600.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C   | 600.001– |      |    |  0,6086    | 0,0568 |
|(DK12)| 1.000.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C   | 1.000.001–|      |    |  0,6086    | 0,0568 |
|(DK13)| 5.000.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C   | 5.000.000–|      |    |  0,6086    | 0,0568 |
|(DK14)| 15.000.000|      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C   |  Nad  |      |    |  0,6086    | 0,0568 |
|(DK15)| 15.000.000|      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (V(L)), znaša 1,9000 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (V(N)), znaša 0,7000 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,2000 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 94/09).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 47-MP/10
Jesenice, dne 1. decembra 2010
EVA 2010-2111-0136
PLINSTAL, d.d. Jesenice
Direktor
Iztok Šimnic l.r.

AAA Zlata odličnost