Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5583. Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-P), stran 16555.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-P)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-P), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2010.
Št. 003-02-11/2010-12
Ljubljana, dne 28. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-P)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odločba US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10 in 94/10 – ZIU) se plačna lestvica iz priloge 1 spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2011 povišajo za 0,55 odstotka.
Usklajena plačna lestvica iz prejšnjega odstavka se objavi kot priloga 1 tega zakona.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/10-47/16
Ljubljana, dne 20. decembra 2010
EPA 1464-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti