Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

5469. Uredba o spremembi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, stran 16392.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 87. člena ter za izvrševanje 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
1. člen
V Uredbi o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08) se v prvem odstavku 24. člena besedilo »31. decembra 2010« nadomesti z besedilom »31. decembra 2015«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-64/2010
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-2511-0150
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost