Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

5428. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje, stran 16345.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo, št. 22-10/2010-13/ZP-13 z dne 26. 11. 2010, družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, in PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalca gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje, izdajata
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Prevalje, na katerem izvajata dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družbi PETROL d.d., Ljubljana in PETROL ENERGETIKA d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1328 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (V(L)), znaša 1,2015 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (V(N)), znaša 0,2965 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,2004 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 26/10).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2011.
Št. IUK-45/1628/DP
Ravne na Koroškem, dne 6. decembra 2010
EVA 2010-2111-0123
PETROL d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
Aleksander Svetelšek l.r.
 
Član uprave
mag. Rok Vodnik l.r.
 
PETROL ENERGETIKA d. o. o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

AAA Zlata odličnost