Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010

Kazalo

4982. Odredba o določitvi programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 14640.

Na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
O D R E D B O
o določitvi programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1. člen
(vsebina)
Minister za delo, družino in socialne zadeve na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje določa program usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
2. člen
(program usposabljanja)
Program usposabljanja iz prejšnjega člena je kot priloga sestavni del te odredbe.
3. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi programa usposabljanja za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 16/02 in 85/09 – ZNPK-C).
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2010
Ljubljana, dne 18. novembra 2010
EVA 2010-2611-0024
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve