Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice, stran 12340.

Na podlagi 61.a člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) na 10. korespondenčni seji sklicani dne 29. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 123/04) – kmetijski objekti (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve PUP), ki ga je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrica v avgustu 2010 pod št. 11/10-SP PUP odprti in je sestavni del tega odloka.
Spremembe PUP vsebujejo:
– besedilo odloka
– tekstualni del z obrazložitvijo.
2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP so posledica sprejetja novih spoznanj v umestitvi v prostor, za kmetijske objekte, katerih velikost in obliko pogojuje sodobna tehnologija kmetijske pridelave, prireje oziroma kmetijskih postopkov in zahteve trga.
II. MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV
3. člen
V spremembah in dopolnitvah PUP se v peti točki 31. člena odloka spremeni drugi odstavek v naslednjih segmentih: v prvem stavku se naredi pika za besedo »tlorisa« in se črta besedilo »s tem, da skupna dolžina ne sme presegati 30 m«.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Z dnem, ko začnejo veljati spremembe in dopolnitve PUP, prenehajo veljati posamezni deli Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja in odprt prostor Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 123/04).
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Spremembe in dopolnitve PUP so stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Slovenske Konjice.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2010
Slovenske Konjice, dne 5. oktobra 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti