Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4347. Odlok o začasni razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah, za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 12283.

Na podlagi 21. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08; ZVKD-1), 9. in 93. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/01, 23/02 in 28/03) in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj, št. II-41/3-2010, z dne 18. 8. 2010, je Občinski svet Občine Jezersko na 19. redni seji dne 28. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o začasni razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah, za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Cerkev Sv. Andreja v Ravnah, EŠD 1875, parcela št. 2/3, k.o. Zgornje Jezersko, v lasti Rimo-katoliškega župnijstva Jezersko, se začasno razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturni spomenik se v prvem členu navedeni objekt razglaša zaradi arhitekturnih in likovnih kvalitet, zgodovinskega in kulturnega pomena ter s težnjo po ohranitvi in izboljšanju stanja le-tega.
3. člen
Za spomenik velja naslednji varstveni režim:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik,
– prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite stavb, arhitekturne člene in opremo, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem odobri Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavod) ter posegov za potrebe sakralne namembnosti spomenika,
– za celostno obnovo je potrebna izdelava konservatorskega načrta in projekta,
– prepoved posegov v odprti prostor in njegove tlorisne značilnosti v razporedbi stavb in drevja razen vzdrževalnih del, ki so odobrena s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem zavoda,
– v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s podstavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem odobri zavod.
4. člen
Hkrati s sprejemom tega odloka se začnejo postopki potrebni za pripravo predloga za razglasitev cerkve Sv. Andreja v Ravnah za kulturno spomenik lokalnega pomena.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka, skladno z ZVKD-1, izvaja inšpektor pristojen za dediščino.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in v Uradnem listu Republike Slovenije in velja za obdobje enega leta, začne pa veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-03/10-65
Jezersko, dne 28. septembra 2010
Župan
Občine Jezersko
Milan Kocjan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti