Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4341. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu, stran 12265.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) ter 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 47/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 22. redni seji dne 29. 9. 2010 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10)
1.
K drugi alinei točke 1.4 a) v 33. členu odloka, ki obravnava prostorske izvedbene pogoje v območju razpršene poselitve (A) in ki določa, da so dopustne vrste objektov glede na namen med drugim tudi »– prostostoječi eno- ali dvostanovanjski objekti, dopustna je nemoteča poslovna in storitvena dejavnost;« se podaja naslednja obrazložitev: na podlagi druge alinee točke 1.4 a) v 33. členu odloka je na območjih razpršene poselitve (A) možno graditi prostostoječe eno- ali dvostanovanjske objekte ter objekte in prostore za potrebe nemoteče poslovne in storitvene dejavnosti, pri čemer morajo slednji upoštevati vse predpisane mejne vrednosti varstva pred hrupom (glede na stopnjo varstva ped hrupom, v katero se območje gradnje uvršča) in onesnaženja zraka ter tal.
2.
Glede določbe v četrti alinei točke 1.5 c) v 34. členu odloka, ki določa velikost objektov v osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU) in ki glede naklona strešin določa, da je: »streha: naklon strešin 38°–45°, enak naklon vseh strešin, streha simetrična dvokapnica …«, so možna odstopanja le v izjemnih primerih svojstvenih objektov, ko zaradi specifičnih velikosti gabaritov objekta ali dela objekta dvokapnih strešin ni mogoče zagotoviti ali jih ni mogoče zagotoviti v predvidenem naklonu (npr.: športna dvorana, nadstrešnica bencinske črpalke …). V primeru teh odstopanj je pri oblikovanju objektov v največji možni meri potrebno upoštevati osnovne morfološke značilnosti posameznega naselja in elemente zaščitene kulturne krajine in druge avtohtone stavbne dediščine.
3.
V poglavju 3.4.2 Prostorski izvedbeni pogoji za posamezna območja namenske rabe, se k členom od 30. do 35. glede prve alinee v točkah d) Oblikovanje objektov, ki določa, da so pri oblikovanju objektov prepovedani »neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij,« podaja razlaga, da se navedena prepoved ne nanaša na pravokotne izzidke in druge značilne avtohtone elemente profane stavbne dediščine v kulturni krajini območja Poljanske doline, ki ne predstavljajo prenesenega arhitekturnega elementa iz drugih okolij.
4.
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane.
5.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-16/2007-058
Gorenja vas, dne 29. septembra 2010
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti