Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010

Kazalo

4167. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Kozje, stran 11178.

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 33. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Kozje
I.
Cena storitve Pomoč družini na domu znaša 13,95 EUR na efektivno uro, od tega znašajo stroški za neposredno socialno oskrbo 11,96 EUR, stroški vodenja pa 1,99 EUR.
II.
Občina Kozje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 9,67 EUR na efektivno uro.
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine znaša 4,28 EUR na efektivno uro.
III.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča za 40% in znaša 19,53 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 13,53 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 5,99 EUR.
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 50% in znaša 20,92 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 14,50 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,42 EUR.
IV.
Občina Kozje bo koncesionarju sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno na podlagi pogodbe o financiranju.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2010-33/06
Kozje, dne 16. septembra 2010
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.