Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010

Kazalo

4149. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih, stran 11102.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih
1. člen
V Pravilniku o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih (Uradni list RS, št. 109/99, 92/02, 34/04, 36/05, 2/07 in 4/08) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/74/ES z dne 16. decembra 1996 o tekstilnih imenih (UL L št. 32 z dne 3. 2. 1997, str. 38), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2009/121/ES z dne 14. septembra 2009 o spremembi Prilog I in V k Direktivi 2008/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tekstilnih imenih zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 242 z dne 15. 9. 2009, str. 13).«.
2. člen
Prilogi I in II se nadomestita z novima prilogama I in II, ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-173/2010
Ljubljana, dne 7. septembra 2010
EVA 2010-2111-0028
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost