Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4028. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, stran 10809.

Na podlagi 17.a člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 - uradno prečiščeno besedilo, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09 in 36/10) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 - EZ-A) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10) se v 11. členu za besedo »direktor« doda besedilo »oziroma direktorica (v nadaljnjem besedilu: direktor)«.
2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet ima predsednika oziroma predsednico (v nadaljnjem besedilu: predsednika), namestnika oziroma namestnico predsednika (v nadaljnjem besedilu: namestnika predsednika) in devet članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: članov).«.
3. člen
Peti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Predsednika sveta in namestnika predsednika sveta izvoli svet izmed svojih članov. V odsotnosti predsednika sveta njegovo funkcijo opravlja namestnik sveta, v primeru odsotnosti obeh pa član sveta, ki ga določi predsednik sveta.«.
4. člen
Drugi stavek tretjega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seje sklicuje in vodi predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnik sveta.«.
5. člen
V tretji alinei tretjega odstavka 18. člena se beseda »višje« nadomesti z besedo »osnovno«.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-4/2010
Ljubljana, dne 16. septembra 2010
EVA 2010-2411-0073
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost