Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4016. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 10773.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1, 14/05 - popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 40. redni seji dne 8. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam:
- parc. št. 2793/22 in 2793/25, vpisanih pri vl. št. 1793, k.o. Knežja vas,
- parc. št. 1252/20, vpisani pri vl. št. 793, k.o. Štefan,
- parc. št. 1011/19, 1020/10, 1020/11, 1020/13, 1020/15, 1020/16, 1020/5, 1020/6, 1020/7, 1020/9, 1021/4, 1021/5, 1021/6, 1025/10, 1025/11, 1025/12, 1025/13, 1025/6, 1025/8, 1027/4, 1027/5 in 1027/7, vpisanih pri vl. št. 650, k.o. Velika Loka, uporabljenih za izgradnjo avtocestnega odseka Korenitka-Pluska po Uredbi o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Korenitka-Pluska (Uradni list RS, št. 42/03).
Št. 478-18/2010
Trebnje, dne 9. septembra 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.