Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4015. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 10772.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1, 14/05 - popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 40. redni seji dne 8. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam parc. št. 864/58, 864/59, 864/63, 864/64, 864/65, 864/67, 864/68, vpisanih pri vl. št. 391, k.o. Prapreče in nepremičninam parc. št. 970/4, 994/251, 994/123, vpisanih pri vl. št. 475, k.o. Zagorica, uporabljenih za izgradnjo avtocestnega odseka Bič-Korenitka po Uredbi o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Karavanke-Obrežje, na odseku Bič-Korenitka (Uradni list RS, št. 55/01).
Št. 478-22/2010
Trebnje, dne 9. septembra 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.