Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4014. Odlok o dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje, stran 10772.

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB3), 45/08), 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2)) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 40. redni seji dne 8. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
1. člen
Spremeni in dopolni se Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 80/06, 66/10) tako, da se v četrtem odstavku 13. člena (4. volilna enota) črta besedilo:
»Pot na Hrib«,
za besedilom »Kresetova ulica« pa se doda besedilo:
»ter Režunova ulica«.
V petem odstavku 13. člena (5. volilna enota) se za besedilom »in Mirnska cesta« doda besedilo:
»ter Pot na Hrib«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2010-3
Trebnje, dne 8. septembra 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.