Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4008. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica in okoljskega poročila, stran 10769.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 - ZPNačrt-A in 70/08 - ZVO-1B), ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 - UPB) je župan Občine Sevnica sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica in okoljskega poročila
1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: dopolnjeni osnutek OPN) Občine Sevnica in okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Občinski prostorski načrt Občine Sevnica (v nadaljevanju: Okoljsko poročilo).
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od ponedeljka 20. 9. 2010 do srede 3. 11. 2010 v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.
Na sedežih krajevnih skupnosti Blanca, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Primož, Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje, bo razgrnjen odlok dopolnjenega osnutka in izvedbene karte za območje posamezne krajevne skupnosti.
Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.obcina-sevnica.si.
3. člen
Javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN in Okoljskega poročila bodo potekale po posameznih krajevnih skupnostih po naslednjem razporedu:
ponedeljek, 4. 10. 2010:
- ob 16.00 uri: KS ŠENTJANŽ - v sejni sobi KS Šentjanž, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž,
- ob 19.00 uri: KS LOKA - v dvorani Kulturnega doma Loka, Loka 43, 1434 Loka pri Zidanem Mostu,
torek, 5. 10. 2010:
- ob 16.00 uri: KS ZABUKOVJE - v sejni sobi GD Zabukovje, Zabukovje 16/d, 8292 Zabukovje,
- ob 19.00 uri: KS BLANCA - v sejni sobi KS Blanca, Blanca 24, 8283 Blanca,
sreda, 6. 10. 2010:
- ob 16.00 uri: KS PRIMOŽ - v stari šoli na Primožu, Primož 6, 8293 Studenec,
- ob 19.00 uri: KS STUDENEC - v kulturni dvorani GD Studenec, Studenec 43, 8293 Studenec,
torek, 12. 10. 2010:
- ob 16.00 uri: KS TRŽIŠČE - v prostorih Lovske družine Tržišče, Tržišče 23, 8295 Tržišče,
- ob 19.00 uri: KS KRMELJ - v Kulturnem domu Svoboda Krmelj, Krmelj 54, 8296 Krmelj,
sreda, 13. 10. 2010:
- ob 17.00 uri: KS SEVNICA - v kulturni dvorani GD Sevnica, Kvedrova c. 25, 8290 Sevnica,
četrtek, 14. 10. 2010:
- ob 17.00 uri: KS BOŠTANJ - v kulturni dvorani TVD Partizan, Boštanj 31, 8294 Boštanj.
4. člen
V času javne razgrnitve in obravnav dopolnjenega osnutka OPN in Okoljskega poročila, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve do zaključka javne razgrnitve, ter preko elektronskega obrazca na naslov: obcina.sevnica@siol.net.
Občina Sevnica po preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si in na oglasni deski Občine Sevnica.
5. člen
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Sevnica in v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo z dnem objave.
Št. 35005-0002/2005
Sevnica, dne 13. septembra 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.