Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4007. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v Vrtcu Polzela in Vrtcu Polzela – enota Andraž, v šolskem letu 2010/2011, stran 10768.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) in 10. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10) je Občinski svet Občine Polzela na 23. redni seji dne 2. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v Vrtcu Polzela in Vrtcu Polzela - enota Andraž, v šolskem letu 2010/2011
I.
Vrtec Polzela ima zaradi pomanjkanja prostorskih kapacitet odklonjene otroke, zato Občina Polzela intenzivno izvaja aktivnosti za pridobitev dodatnih prostih mest v Vrtcu Polzela in v Vrtcu Polzela, enota Andraž.
II.
Ker dosledno zagotavljanje notranje igralne površine (najmanj 3 m2 na otroka), določene v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi omogočilo sprejema vseh vpisanih otrok v vrtce, soglašamo z manjšo notranjo igralno površino od 3 m2 na otroka v enotah vrtca v šolskem letu 2010/2011, in sicer:
- 2,5 m2 notranje igralne površine na otroka v igralnici 5 in 6,
- 2,1 m2 notranje igralne površine na otroka v igralnici 7,
- 2,0 m2 notranje igralne površine na otroka v igralnici 8,
- 1,9 m2 notranje igralne površine na otroka v igralnici 9,
- 2,4 m2 notranje igralne površine na otroka v igralnici 10 ter
- 2,5 m2 notranje igralne površine na otroka v igralnici 13.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne z dnem soglasja ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje.
Št. 032-6/2010-4
Polzela, dne 2. septembra 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.