Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4002. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije, stran 10766.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 22/06) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 23. redni seji dne 9. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
I.
V Občinski volilni komisiji Občine Naklo, imenovani s sklepom številka: 032-0013/2006 z dne 19. 12. 2006 se razreši dolžnosti članico: Marijo Goričan, Stara cesta 27, Naklo in imenuje člana: Draga Goričana, Stara cesta 27, Naklo.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0024/2010-3
Naklo, dne 9. septembra 2010
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.