Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4001. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2010/2011, stran 10765.

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) in 10. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10) je Občinski svet Občine Naklo na 23. seji dne 9. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2010/2011
1. člen
Javni zavod Osnovna šola Naklo zaradi zagotovitve notranje igralne površine (najmanj 3 m2 na otroka), določene v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi mogel sprejeti vseh vpisanih otrok v vrtec. Občina Naklo intenzivno izvaja aktivnosti za gradnjo novega vrtca.
2. člen
Zagotavljanje notranje igralne površine (najmanj 3 m2 na otroka), določene v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi omogočilo sprejema vseh vpisanih otrok v vrtec, zato soglašamo z manjšo notranjo igralno površino od 3 m2 na otroka v šolskem letu 2010/2011, in sicer:
- 3 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke do drugega leta starosti,
- 2,6 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in
- 1,75 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne z dnem soglasja ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje.
Št. 602-0013/2010
Naklo, dne 9. septembra 2010
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.