Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3996. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 10745.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 30. redni seji dne 9. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 3494/11, pot v izmeri 34 m2, k.o. Hmeljčič.
II.
Zemljišče iz I. točke tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane last Občine Mirna Peč.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2010-8
Mirna Peč, dne 10. septembra 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.