Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede, stran 10741.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10 in 59/10), 3. in 4. člena Pravilnika o spremembi Pravilnika o uvrstiti delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/06, 28/06, 65/06, 87/06, 84/08, 91/09, 100/09, 110/09, 4/10 in 29/10) ter 51. in 89. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - UPB) izdaja župan Mestne občine Ljubljana
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/06, 28/06, 65/06, 87/06, 84/08, 91/09, 100/09, 110/09, 4/10 in 29/10) se v 2. členu pri poglavju I. Dejavnost: Vzgoja, izobraževanje in šport, pri šifri proračunskega uporabnika 63665, Vrtec Vodmat, pri plačnem razredu številka »45« nadomesti s številko »46« ter pri šifri proračunskega uporabnika 71668, Vrtec Kolezija, pri plačnem razredu številka »45« nadomesti s številko »46«.
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije po pridobitvi soglasja pristojnega ministra iz 2. člena Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 100-460/2008-14
Ljubljana, dne 24. avgusta 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.