Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3990. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Litija«, stran 10740.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08 in 19/10) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 5. korespondenčni seji, ki je trajala od 3. 9. 2010 do 6. 9. 2010, sprejel
S K L E P
o ugotovitvi javnega interesa za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Litija«
I.
(predmet sklepa)
S tem sklepom se ugotavlja javni interes za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Litija«.
II.
(javni interes)
Občina Litija na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04, 129/06 in 110/09) sprejema odločitev o obstoju javnega interesa za izgradnjo, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Litija.
III.
(pooblastilo županu)
Za sprejemanje ustreznih dokumentov, objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire, imenovanje komisije, določitev pristojnosti in nalog komisije, izbiro izvajalca in podpis pogodbe ter ostala dejanja v potrebnih postopkih se pooblasti župana.
IV.
(veljavnost)
Ta sklep začne veljati s sprejemom.
Št. 430-73/2008-23
Litija, dne 3. septembra 2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.