Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3985. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 10738.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB) ter 15. člena Statuta Občine Križevci pri Ljutomeru (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 28. redni seji dne 1. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiščih parcele št.:
+----------------+-------------------------+-------------------+
|Par. št.    |V naravi         |K. o.       |
+----------------+-------------------------+-------------------+
|1254      |funkcionalni objekt   |Ključarovci    |
+----------------+-------------------------+-------------------+
|1255      |funkcionalni objekt   |Ključarovci    |
+----------------+-------------------------+-------------------+
|1398      |pot           |Ključarovci    |
+----------------+-------------------------+-------------------+
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Križevci.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-02-29/10-200
Križevci, dne 1. septembra 2010
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.