Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3981. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 10698.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 39. seji dne 8. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1. člen
Nepremičnine:
- parc. št. 352, k.o. Rupa,
- parc. št. 2916/8 in 2916/10, obe k.o. Žabnica,
- parc. št. 417/4, k.o. Babni vrt,
- parc. št. 253/37, k.o. Kokrica,
- parc. št. 586/2, k.o. Pševo,
- parc. št. 1/2, 5/4, 5/5, 5/7, 849/2, 858/2, 895/2, 894/2, 893/5, vse k.o. Stražišče,
- parc. št. 480, k.o. Drulovka
pridobijo status grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpišejo kot javno dobro v lasti Mestne občine Kranj.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnje točke pridobijo status grajenega javnega dobra z dnem uveljavitve tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-140/2010-43/07
Kranj, dne 8. septembra 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.