Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3978. Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011, stran 10696.

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 - odločba US 44/97, 67/02 - ZV-1, 110/02 - ZUreP-1, 8/03 - popr., 110/02 - ZGO-1) 9. in 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97, 7/00, 93/00, 54/01, 117/03, 78/04 in 116/08) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 36. seji dne 8. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 znaša:
- za zazidano stavbno zemljišče 0,000472723 €
- za nezazidano stavbno zemljišče 0,000161318 €.
2. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske površine, ki sami v predpisanem roku ne bodo posredovali pristojnemu organu Občine Kamnik podatkov, ki so osnova za odmero nadomestila, se določi obveznost plačila pavšalnega zneska nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 231,15 €.
3. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovne površine, ki sami v predpisanem roku ne bodo posredovali pristojnemu organu Občine Kamnik podatkov, ki so osnova za odmero nadomestila, se po predhodnem ugotovitvenem postopku določi obveznost plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, po dejanskih površinah, vendar znesek ne sme biti nižji od 927,82 €.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-0001/2010
Kamnik, dne 9. septembra 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.