Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3972. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija, stran 10685.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 - ZJC-UPB1, 57/08, 42/09, 109/09) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06, 104/09, 54/10) je Občinski svet Občine Idrija na 28. redni seji dne 9. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 104/09) se v prvem odstavku 6. člena pod zaporedno št. 205 spremeni kategorizacija JP 631471 tako, da se glasi:
------------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta Odsek  Začetek Potek    Konec  Dolžina  Preostala
 št.         odseka        odseka  [m]   dolžina v
                               sosednji
                              občini [m]
------------------------------------------------------------------------
 205. 631470 631471 C 130650 Mimo     C    183
               bolnice   130640
------------------------------------------------------------------------
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: »Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Idrija znaša 216.033 m (216,033 km).«
2. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2010, z dne 10. 8. 2010.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2009
Idrija, dne 9. septembra 2010
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.