Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3970. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina, stran 10684.

Na podlagi 60. in v povezavi s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je župan Občine Hrpelje - Kozina dne 13. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina
1. člen
Občina Hrpelje - Kozina z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Ureditveno območje OPPN obsega:
- Podvoz Brgod z naslednjimi parcelami v k.o. Prešnica:
1288/1, 1289, 1296, 1297/1, 1298/1, 1308, 1318/1, 1290/3, 1292/3, 1294/2, 1295/7, 1295/9, 1299/1, 1300/2, 1314/3, 1316/1, 332/1, 4400/3,
- Prehod Prešnica z naslednjimi parcelami v k.o. Prešnica:
4405/1, 4406, 4411/1, 4419, 4398/1, 4401/7, 4403/1, 4410/3, 4416/5, 4416/2, 4416/9, 4416/7, 4416/7, 4417/1, 4417/2, 4432/1.
3. člen
Dopolnjen osnutek OPPN se javno razgrne za najmanj 30 dni, to je od 23. 9. 2010 do 23. 10. 2010. Mesto javne razgrnitve je Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dne 7. 10. 2010 ob 18. uri v sejni sobi na Občini Hrpelje - Kozina.
5. člen
V času javne razgrnitve se lahko podajo pisne pripombe in predlogi k dopolnjenemu osnutku OPPN na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
6. člen
Ta sklep se objavi najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve na krajevno običajen način. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2010-5
Hrpelje, dne 13. septembra 2010
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.