Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3966. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2010, stran 10682.

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 1. izredni seji dne 7. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2010 (Uradni list RS, št. 8/10 in 51/10) se spremeni posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi k odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov pa se uporabljajo od 1. januarja 2010.
Št. 410-421/2009
Črnomelj, dne 7. septembra 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.