Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3962. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril, stran 10674.

Na podlagi šestega odstavka 31. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) Komisija za preprečevanje korupcije izdaja
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril
1. člen
V Pravilniku o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 53/10), se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Funkcionar ne sme sprejeti darila v zvezi z opravljanjem funkcije, niti darila zanemarljive vrednosti:
- če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje,
- če je to prepovedano z zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi, ali
- če bi bil njegov sprejem v nasprotju z etičnimi standardi, ki veljajo za posamezne vrste funkcionarjev.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-5/2010,3
Ljubljana, dne 13. septembra 2010
Drago Kos l.r.
Predsednik