Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3952. Ukaz o razrešitvi namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, stran 10671.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) in prve alinee prvega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) izdajam
U K A Z
o razrešitvi namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
Z dnem 1. 10. 2010 se mag. Jože Končan razreši s funkcije namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.
Št. 003-03-10/09-220
Ljubljana, dne 10. septembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije