Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3946. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 2010–2014, stran 10645.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, … 45/08) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je občinski svet na 34. redni seji dne 6. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 2010-2014
I.
Imenuje se občinsko volilno komisijo za obdobje 2010-2014 v naslednji sestavi:
Predsednica: Mateja Budin, Miren 89A, Miren.
Namestnica predsednice: Katja Lužnik Štanta, Miren 157H, 5291 Miren.
Članica: Rahela Susič, Miren 169, 5291 Miren.
Namestnica članice: Venčka Urdih, Miren 103A, 5291 Miren.
Član: Milan Godnič, Kostanjevica na Krasu 104A, 5296 Kostanjevica na Krasu.
Namestnica člana: Rafaela Martinuč, Bilje 194, 5292 Renče.
Članica: Marinka Velikonja, Bilje 134, 5292 Renče.
Namestnica članice: Eva Devetak, Miren 14C, 5291 Miren.
II.
Mandat komisije traja 4 leta.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne dne 6. 9. 2010.
Št. 041-0001/2010-62
Miren, dne 6. septembra 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.