Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3937. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 10632.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 - UPB1) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 37. seji dne 31. avgusta 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.13 - 629) (dopolnitev sklepa št. 15.1-558)
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 307/6 - poslovna stavba 43 m2 in dvorišče 292 m2, vpisano pri zkv št. 1542, k.o. Slovenj Gradec.
2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-18/2010
zveza spis št. 478-14/2010
Slovenj Gradec, dne 31. avgusta 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.