Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3935. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 10614.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06 in 50/10) je Občinski svet Občine Rogatec na 25. redni seji dne 31. 8. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št. 1025/2, cesta v izmeri 102 m2, vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah v vl. št. 722, k.o. Rogatec.
2.
Nepremičnina, navedena v 1. točki tega sklepa, preneha imeti značaj javnega dobra, se odpiše od vl. št. 722, k.o. Rogatec ter pripiše k vl. št. 58, k.o. Rogatec, kjer se vknjiži lastninska pravica na Občino Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0006/2010-28
Rogatec, dne 31. avgusta 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.