Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3933. Sklep o imenovanju nadomestne članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec, stran 10614.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06 in 50/10) je Občinski svet Občine Rogatec na 25. redni seji dne 31. 8. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju nadomestne članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec
I.
Razreši se članica Občinske volilne komisije Občine Rogatec, Greta Polajžar, Sv. Jurij 4, Rogatec.
II.
Za preostanek mandatne dobe 2007-2011 se v Občinsko volilno komisijo Občine Rogatec, imenuje nadomestna članica Sonja Polajžar Bele, Sv. Jurij 4 b, Rogatec.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0006/2010-29
Rogatec, dne 31. avgusta 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.