Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, stran 10613.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06 in 50/10) je Občinski svet Občine Rogatec na 25. redni seji dne 31. 8. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec (Uradni list RS, št. 79/01, 89/04, 46/07, 107/08 in 17/10).
2. člen
V četrtem odstavku 2. člena se ločilo pika nadomesti z vejico, kateri sledita dve novi alineji, in sicer:
»- oddelki vrtca na podružnici šole Dobovec, Dobovec pri Rogatcu št. 35 c,
- oddelki vrtca na podružnici šole Donačka Gora, Donačka Gora št. 1.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0011/2010
Rogatec, dne 31. avgusta 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.