Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3929. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, stran 10611.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - Odl. US, 45/94 - Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - Odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - Odl. US, 9/96 - Odl. US, 39/96 - Odl. US, 44/96 - Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - Odl. US, 74/98, 12/99 - Skl. US, 16/99 - popr., 59/99 - Odl. US, 70/00, 100/00 - Skl. US, 28/01 - Odl. US, 87/01 - ZSam-1, 16/02 - Skl. US, 51/02, 108/03 - Odl. US, 72/05, 21/06 - Odl. US, 60/07, 14/07 - ZSPDPO, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09) sta Občinski svet Občine Rogaška Slatina na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) na 35. redni seji dne 30. 6. 2010 in Občinski svet Občine Rogatec na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99, 55/01) na 25. redni seji dne 31. 8. 2010 sprejela
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
1. člen
S tem odlokom se pristopa k spremembam in dopolnitvam Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Uradni list RS, št. 24/04, 42/07).
2. člen
V besedilo splošnega akta se doda 14.a člen, ki glasi:
»Pooblaščene uradne osebe medobčinskega inšpektorata in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so kot posebna priloga odloka v obliki seznama predpisov objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic.«
3. člen
Poglavje VI. Prehodne in končne določbe se v celoti zamenja s sledečim besedilom:
»Odlok se sprejme v enakem besedilu na obeh občinskih svetih občin ustanoviteljic. Župana občin ustanoviteljic objavita ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi. Odlok se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi.«
4. člen
Spremembe in dopolnitve odloka se sprejmejo v enakem besedilu na obeh občinskih svetih občin ustanoviteljic. Župana občin ustanoviteljic objavita ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi. Odlok se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 06202-001-02/2004
Rogaška Slatina, dne 31. avgusta 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
 
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.