Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3928. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 10611.

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) na 23. seji dne 2. 9. 2010 sprejel naslednji
S K L E P
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 246/242, 246/241, 246/240 vse vpisane v vl. št. 166 - v katastrski občini 992 Polzela.
II.
Lastninska pravica na nepremičninah iz tč. I. preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, matična št. 1357603.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2010-5
Polzela, dne 2. septembra 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.