Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3926. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Podčetrtek, stran 10610.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 31. redni seji dne 26. 8. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Podčetrtek
1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 594/3, pot v površini 359 m2 in parc. št. 594/4, pot v površini 180 m2, vpisani pri zk vl. št. 373, k.o. Podčetrtek.
2.
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postaneta last Občine Podčetrtek.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Podčetrtek, bo za navedeni nepremičnini sklenjen pravni posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0235/2010
Podčetrtek, dne 27. avgusta 2010
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.