Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3922. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2010/2011, stran 10606.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) in 5. člena Odloka o ogrevanju soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki (Uradni list RS, št. 96/00) je Občinski svet Občine Metlika na 28. redni seji dne 25. 8. 2010 sprejel
S K L E P
o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2010/2011
1. člen
Planirani stroški ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2010/2011 znašajo 135.074,10 EUR in vsebujejo variabilni del stroškov (poraba kurilnega olja v znesku 106.920,00 EUR) in fiksni del stroškov (električna energija, vodarina, dimnikarske storitve, servisi, redno vzdrževanje, izvajanje ogrevanja, stroški poslovanja in amortizacija oziroma investicijsko vzdrževanje v skupnem znesku 28.154,10 EUR).
Mesečni obračun ogrevanja se izvaja samo v času ogrevanja, predvidoma od 15. 10. 2010 do 15. 5. 2011, in sicer v dveh delih:
- variabilni del - po dejanski porabi kurilnega olja in odčitkih porabe MWh na kalorimetrih v kotlovnici in podpostajah,
- fiksni del - strošek se obračuna vsem lastnikom oziroma uporabnikom stanovanj in poslovnih prostorov po m2 ogrevalne površine in znaša 0,302 EUR/m2 za mesece oktober, november, december, januar, februar, marec in april.
V stroških ni upoštevan DDV v višini 20%.
Po končani kurilni sezoni opravi obračun na fiksnem delu po dejanskih stroških (od 1. 7. 2010 do 31. 6. 2011), katerega stanje se prenaša v naslednjo kurilno sezono.
2. člen
Mesečni obračuni ogrevanja se izvajajo preko pogodbenega izvajalca ogrevanja Terca d.o.o. Šentrupert, in sicer za pretekli mesec.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za kurilno sezono 2010/2011.
Št. 3521-1/2010-1
Metlika, dne 25. avgusta 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.