Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3919. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačilni razred, stran 10604.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - UPB13, 8/10 Odl. US 13/10 in 16/10) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10 in 68/10), v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Kranj, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Kranj, izdajam naslednji
S K L E P
1.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Kranj, se za določitev osnovne plače uvrsti v 45. plačni razred.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-10/2010-4-43/04
Kranj, dne 16. avgusta 2010
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.