Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3915. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore, stran 10602.

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE
obračun po merilcih
variabilni del cene            0,0578€/KWh
priključna moč - fiksni del cene     1,6973€/KW/mes.
števnina za toplotne števce (za      0,0094€/m2 /mes.
stanovanjski odjem)
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene, velja od 31. 8. 2010, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.
OBČINA ŠTORE
obračun po merilcih
variabilni del cene            0,0719€/KWh
priključna moč - fiksni del cene     1,7093€/KW/mes.
števnina za toplotne števce (za      0,0094€/m2 /mes.
stanovanjski odjem)
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 31. 8. 2010, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem, so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 31/10), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.
Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,05 EURc/kWh.
Skladno z ZDDV se na vse navedene cene in dodatke obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 31. avgusta 2010
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor