Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3909. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske pravne fakultete v Novi Gorici, stran 10584.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 - UPB, 59/07 - ZŠtip in 15/08 - odločba US in 86/09) je Upravni odbor Evropske pravne fakultete v Novi Gorici dne 30. 8. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom Evropske pravne fakultete v Novi Gorici
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici in so javna listina. Diplomo dobi študent/ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
2. člen
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi: diplomo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi I. stopnje, diplomo o magisteriju II. stopnje in diplomo o doktoratu III. stopnje.
3. člen
Diploma se izdaja na posebnem, s slepim tiskom zaščitenem papirju. Na papirju dimenzij 21 mm x 29,7 mm je v sredini zgornjega dela natisnjen znak Evropske pravne fakultete v Novi Gorici v srebrni barvi.
Diplome o pridobljeni univerzitetni izobrazbi I. stopnje, diplomo o magisteriju II. stopnje, diplomo o doktoratu III. stopnje, vsebujejo: ime in priimek kandidata/ke, datum rojstva, kraj rojstva, datum diplomiranja, ime študijskega programa, strokovni naslov, znanstveni naslov, ki ga študent/ka pridobi z zaključenim študijem, zaporedno številko diplome, datum in kraj izdaje, pečat Evropske pravne fakultete v Novi Gorici ter podpis dekana/dekanice in Predsednika upravnega odbora.
4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebuje vse zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje datum izdaje, pečat Evropske pravne fakultete v Novi Gorici ter podpis dekana/dekanice Evropske pravne fakultete v Novi Gorici. Vzorci diplom o pridobljeni dodiplomski in podiplomski izobrazbi so objavljeni v prilogi tega sklepa in so njegov sestavni del.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati na dan objave na uradni spletni strani Evropske pravne fakultete in se nato objavi še v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312/10-D
Nova Gorica, dne 30. avgusta 2010
prof. dr. Miha Pogačnik l.r.
Predsednik upravnega odbora
Evropske pravne fakultete v Novi Gorici