Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3905. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih, stran 10571.

Na podlagi prvega odstavka 234. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09 in 98/09), tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo), v povezavi s 24. členom Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10), izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih
1. člen
V Sklepu o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 18/08) se prvi in drugi odstavek 1. člena spremenita tako, da se glasita:
»(1) Sklep določa obseg, način in roke poročanja bank oziroma hranilnic (v nadaljevanju: bank) o efektivnih obrestnih merah, ki jih uporabljajo za potrošniške kredite po zakonu, ki ureja potrošniške kredite.
(2) Za potrebe tega sklepa se uporablja definicija in način izračuna efektivne obrestne mere iz zakona, ki ureja potrošniške kredite.«
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. septembra 2010
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije