Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3902. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah, stran 10567.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah
1. člen
V Pravilniku o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 43/00, 95/02, 82/03, 90/08) se v 3. členu:
- besedilo točke 1.26. b) spremeni tako, da se glasi:
»b) Pihalni orkester glasbene šole lahko vodi,
- kdor je končal univerzitetni študijski program iz flavte, klarineta, oboe, fagota, saksofona, roga, trobente, pozavne, tube ali tolkal,
- kdor je končal univerzitetni študijski program iz dirigiranja ali kompozicije in glasbene teorije.«,
- za točko 1.26. d) dodajo nove točke e), f) in g), ki se glasijo:
»e) Jazzovski orkester glasbene šole lahko vodi,
- kdor je končal univerzitetni študijski program iz kateregakoli instrumenta,
- kdor je končal univerzitetni študijski program iz dirigiranja ali kompozicije in glasbene teorije.
f) Kitarski orkester glasbene šole lahko vodi,
- kdor je končal univerzitetni študijski program iz kitare,
- kdor je končal univerzitetni študijski program iz dirigiranja.
g) Orffov orkester glasbene šole lahko vodi,
- kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike,
- kdor je končal univerzitetni študijski program iz kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja ali cerkvene glasbe,
- kdor je končal univerzitetni študijski program muzikologije in je pred tem končal glasbeno splošno smer po srednješolskem programu glasba oziroma A - glasbeni stavek glasbene gimnazije ali modul glasbeni stavek glasbene smeri umetniške gimnazije.«,
- besedilo točke 1.27. Balet spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj baleta je lahko,
- kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program baleta,
- kdor je končal višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet,
- kdor je končal katerikoli univerzitetni študijski program in je pred tem končal srednješolski program ples oziroma D - balet glasbene gimnazije ali modul balet plesne smeri umetniške gimnazije,
- kdor je končal srednješolski program ples oziroma D - balet glasbene gimnazije ali modul balet plesne smeri umetniške gimnazije.«,
- besedilo točke 1.28. Sodobni ples spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj sodobnega plesa je lahko,
- kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program plesa ali baleta,
- kdor je končal katerikoli univerzitetni študijski program in je pred tem končal srednješolski program ples oziroma D - balet glasbene gimnazije ali modul sodobni ples oziroma modul balet plesne smeri umetniške gimnazije,
- kdor je končal višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet,
- kdor je končal srednješolski program ples oziroma D - balet glasbene gimnazije ali modul sodobni ples oziroma modul balet plesne smeri umetniške gimnazije.«,
- točka 1.29. Stilni plesi črta,
- besedilo točke 1.30. Plesna pripravnica spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj plesne pripravnice je lahko,
- kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program plesa ali baleta,
- kdor je končal višješolski študijski program balet,
- kdor je končal katerikoli univerzitetni študijski program in je pred tem končal srednješolski program ples oziroma D - balet glasbene gimnazije ali modul balet oziroma modul sodobni ples plesne smeri umetniške gimnazije,
- kdor je končal srednješolski program ples oziroma D - balet glasbene gimnazije ali modul balet oziroma modul sodobni ples plesne smeri umetniške gimnazije.«,
- za točko 1.34. Tamburice doda nova točka 1.35. Pevski zbor, ki se glasi:
»Pevski zbor lahko vodi,
- kdor je končal univerzitetni študijski program zborovskega dirigiranja,
- kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike ali cerkvene glasbe,
- kdor je končal univerzitetni študijski program dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije, petja ali kateregakoli instrumenta.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-46/2010
Ljubljana, dne 16. julija 2010
EVA 2010-3311-0033
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport